Vår arbetsmetod

Vi arbetar med språkstimulerande aktiviteter som rim och ramsor, språkpåsar, flanosagor, sagoböcker, sång, rytmik, drama och skapande.   

Vi arbetar med matematik både utomhus och inomhus där barnen får sortera, mäta och väga olika material.  

Vi använder oss av konkret matematik, exempelvis dela frukt, räkna stenar och kottar i naturen, mäta volym, träna på olika matematiska begrepp med hjälp av bilder och andra pedagogiska hjälpmedel.  

Vi ser till att barnen får röra på sig så mycket som möjligt, både i den fria leken och i planerade aktiviteter.  

Vi har en stor gymnastiksal där barnen får springa, hoppa, utveckla sin kroppsuppfattning, balans och motorik.