SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL

Har du synpunkter, beröm eller är missnöjd med Saimagårdens verksamhet?

Den snabbaste vägen till lösning är att ta kontakt med de ansvariga på förskolan. Om du har synpunkter på vad som händer i förskolan vänder du dig i första hand till förskollärare, eller annan berörd personal. I andra hand bör du vända dig till verksamhetschefen.

Synpunkter och klagomål till skolan skickar du till info@saimagarden.se

Skulle du inte bli nöjd efter att ha pratat med personalen på skolan kan du skriva ned dina synpunkter och klagomål och lämna in dem till huvudmannen.

Synpunkter och klagomål till huvudmannen skickar du till info@framstegsskolan.se