SPRÅKUTVECKLING

Syftet med språkprojektet är att utveckla barnens vardagliga språk och öka deras ordförråd samt att de ska lära sig olika matematiska begrepp såsom stor, liten, former, färger och antal. Målet är att barnen efter språkprojektet skall känna till och kunna relatera till enkla föremål som används till vardags, t.ex. vad som finns i köket, vardagsrummet och badrummet samt kroppsdelar och naturmaterial osv. Att använda ett språkutvecklande arbetssätt i förskolan är en nödvändighet för att barn med svenska som andraspråk ska nå en hög utveckling av sitt svenska språk. På grund av detta jobbar vi med språkprojektet med fokus på “vardagsspråket” under samlingen.

Sagoläsning är en viktig del av vår verksamhet och barnens språkutveckling. Vid sagoläsning finns stora möjligheter att utveckla förståelse av olika begrepp. Vi tycker att det är lätt att få kontakt med barnen genom sagor och det stärker deras fantasi och kreativitet.

Genom att läsa en saga, titta på bilder, ställa frågor och samtala om vad som händer i sagan, skapar vi en dialog med barnen som väcker deras intresse för det skrivna ordet. Vi arbetar också mycket med rim/ramsor och sånger.

Vi har valt att arbeta med Astrid Lindgrens barnböcker såsom Pippi Långstrump eller Emil i Lönneberga. Blomman har valt att läsa böckerna om bu och bä och väva samman dem med vårt arbete med årstiderna.