Prioriterade mål

På Saimagårdens förskola utgår vi från en pedagogisk ide som fördjupar sig i läroplanen  för förskolan. I förskolan läggs grunden till ett livslångt lärande genom att utmana, locka samt väcka barnens nyfikenhet. Vi lägger stor vikt vid att hålla pedagogiken levande.  

Förskolans prioriterade mål 

Barns inflytande och demokrati
– barn är kompetenta och ansvarsfulla 

Föräldrasamverkan
– föräldrar är en tillgång och förutsättning för god kvalité 

Språkutveckling
– språk är en grundförutsättning för lärande och socialt samspel 

– Den pedagogiska miljön 

Vår miljö är full av upplevelser och lockar fram nyfikenheten, lusten och kreativiteten hos barnen.