OM OSS

Saimagården är en förskola som tillhör Stiftelsen Framstegsskolan. Förskolan ligger centralt i Akalla, med närhet till tunnelbana, bussterminal, bibliotek samt naturreservat.  Saimagårdens förskola består av tre avdelningar, Blomman, Stjärnan och Månen, med barn i åldern 1- 5år. Varje avdelning har en förskollärare som är avdelningsansvarig samt duktiga och engagerade barnskötare.

  • Vi ger barn möjlighet att få gå in i en liten barngrupp med hög personaltäthet.
  • Vårt arbetssätt, vår miljö och vårt material är anpassade efter barnens behov och intressen.
  • Vi erbjuder en miljö som utmanar och lockar till lek och aktivitet, samtidigt som den är trygg och innehållsrik.
  • Vi erbjuder tydligt avgränsade lekhörnor för olika aktiviteter, där barnen kan leka ostört och delta i rollekar.
  • På Saimagårdens förskola har vi en stark tro på det kompetenta barnet. Vi ger barnen möjlighet att utforska och lära med hjälp av kreativitet och nyfikenhet.
  • Vi erbjuder kompetensutveckling och fortbildning för all personal i förskolan. Vårt mål är att alla våra medarbetare ska vara kompetenta och engagerade.
  • Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid, inom intervallet 06.30-18.00.