INOMHUSAKTIVITETER

Vi ger stort utrymme till den fria leken, både inne och ute. I den fria leken har barnen möjlighet att träna det sociala samspelet, motoriken, stimulera fantasin samt bearbeta sina upplevelser. Barnen har tillgång till olika material som väcker deras nyfikenhet och lust och inbjuder till olika lekar. Vi pedagoger finns tillgängliga för vägledning och deltar i den fria leken på barnens villkor.