ANMÄLAN OM FRÅNVARO

Sjukanmälan skall ske senast kl. 08:00 varje dag.

Man anmäler frånvaro via telefon till respektive avdelning!

Blomman 073-507 14 50
Stjärnan   073-546 31 46
Månen      073-536 90 68

Eller till förskolan 08-752 95 86